Rabu, 09 September 2009

MARI BERZAKAT

Bulan ramadhan adalah bulan berzakat. Di bulan ini banyak kaum aghniya' yang menyalurkan zakatnya kepada para mustahiq. Sayangnya, kebiasaan berzakat masih terpusat pada zakat fitrah. padahal, kalau mau jujur, zakat mal justru yang dinanti-nantikan oleh masyarakat kurang mampu guna mengangkat derajat mereka dari lembah kemiskinan.

Berzakat tidak cukup dimaknai sebagai mengeluarkan harta. Pemahaman yang seharusnya dikembangkan adalah berzakat berarti menyuburkan harta. Betapa pemahaman yang lebih tepat ini akan memberikan sentilan lembut di hati para pemilik kekayaan agar mereka berlomba-lomba menumbuhkembangkan hartanya melalui ibadah zakat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Introduction